Metainformation II: Law produces metainformation

It is possible to think about law as a kind of metainformation. Law structures information, concepts and actions and describes consequences of an action assuming that it conforms to criteria set up. Law consists of a set of rules that describe how information should be treated, what it is and how it can be transmitted.… Continue reading Metainformation II: Law produces metainformation

Metainformation I: Information about information

Senare i januari ska jag på en konferens med det fina namnet Global Leaders 2010 i Singapore. Ämnet är metainformation och arrangören, Viktor Mayer-Schönberger har redan signalerat att han tror att denna fråga kommer att bli en av de mest intressanta under 10-talet. Jag skall leda en workshop och litet plenarer och så, men framförallt… Continue reading Metainformation I: Information about information