Krönika i CS om kryptokrig

Om Kryptokrigen Rerun här. Det finns verkligen de som tycker att Clipperchipet var en finfin idé. Det kan få mig att misströsta. Här en intressant fråga att ställa sig: hur skulle statlig intervention för att stoppa kryptering egentligen se ut? Vilka maktmedel behöver man använda för att stoppa användningen av kryptering?

5 thoughts on “Krönika i CS om kryptokrig”

 1. Vad är kryptering? Det torde kunna tolkas lite olika. Syftet är ju att en utomstående inte skall kunna förstå och det kan uppnås på många olika sätt. De flesta förstår t ex. inte samiska, även om ingen skulle kalla det kryptering. Din fråga bör nog omformuleras till: Vilka maktmedel behöver man använda för att förstå? Eller omvänt, vilka maktmedel behövs för att förbjuda oförstånd?

  Redan att sända någonting i “plain text” innebär ju faktiskt att det är kodat, på allra lägsta nivå som ettor och nollor. Varken du eller jag skulle förstå ens detta utskrivet som just ettor och nollor på ett papper, inte ens om det var en mening på fyra korta ord, på samiska. Förståelsen har således med både avsändaren och mottagaren att göra. Koppla nu tillbaks detta till frågan om vad kryptering är. Kodat enligt ett visst format eller krypterat, vad är den egentliga skillnaden? Lägg därtill språket och språkförståelsen i fråga.

  Du får inte kommunicera så att jag inte förstår! Ett sådant “dekret” blir närmast löjligt eftersom hälften av det kokar ned till mig själv.

  En vilja att förbjuda kryptering visar också ytterst en vilja att bryta rättsprincipen om att man aldrig skall behöva kompromettera sig själv – “You have the right to remain silent, anything you say can and…” – är en fras som vi alla känner igen och är lika gällande i alla länder vi kallar rättsstater, även om polisen inte behöver uttala det när någon anhålls som i USA. Att tvinga någon att få en tredje att förstå, det blir ytterst rena snurren.

 2. Magnus: instämmer. Just definitionerna är en punkt där det hela blir löjeväckande, men intentionen är lika skrämmande som genomförandet löjligt.

 3. För att återknyta till vem eller vad som skulle kunna stoppa kryptering, så är det nog NSA och det amerikanska militära komplexet, inte genom att förbjuda kryptering per se, utan genom att göra dagens kryptostandarder värdelösa. Ja just det, fullt fungerande kvantdatorer som skär genom en assymetrisk 4096 bitars nyckel som en varm kniv i smör. P. Zimmermann’s PGP börjar att bli gammalt, snart 20 år.

 4. @S.Lem: Kvantdatorer spelar ingen roll om den mänskliga granskaren fortfarande inte begriper ett skvatt, eller ens förstår att kommunikationen skett. Jag skulle mycket väl kunna öppet publicera saker skrivna till en mycket nära vän som bara denne och jag skulle förstå genom de saker vi har gemensamt. En mening i stil med – Gör som Anna brukade göra hos morsan och kör det genom den du inte tyckte om – är fullkomligt obegriplig för en utomstående. Detta är också en form av kryptering och det är granskarens okunskap kring våra högst privata erfarenheter som håller honom okunnig, något ingen dator i världen rår på. En hemlighet som är krypterad med våra egna upplevelser där nycklarna består av våra egna ömsesidigt kända uppfattningar.

  Det är genom detta som det hela kan brytas ned till: “Du får inte kommunicera så att jag inte förstår.” Det är också då man inser att frågeställningen inte är hållbar eftersom det inte kan vara vårt fel att en tredje inte förstår. Förutom då att det är grav attack på oskyldighetspresumentionen och konsekvenserna därav. Som inte bevisat skyldig har jag all rätt att hålla tyst och därför hålla den tredje parten fortsatt okunnig. För mig är det mycket förvånande att den där brittiska lagen inte blivid fälld som stridande mot de grundläggande fri och rättigheterna.

Leave a Reply