Vår rädsla för företag

Någon gång kommer någon att skriva en riktigt intressant bok om vår rädsla för företag. Det fascinerar mig att även mycket intelligenta personer som skulle sky varje försök att kollektivisera skuld eller intentioner gör det närmast trivialt med företag: motivet är att de är vinstdrivna — något som såvitt jag ser gör företag mer transparenta än exempelvis stater, kyrkor och andra organisationer. Men nej — vi fruktar och föraktar företag i lika delar. Här finns en vår tids stora fobier, och därtill en som det tycks populärt att kokettera med.

1 thought on “Vår rädsla för företag”

  1. Distinktionen vanliga privata företag kanske är på sin plats, då det i varje fall i Sverige finns ett stort antal statligt och kommunalt ägda bolag som dras med mycket dålig insyn. Även globala multijättar, de är både diversifierade och trans-nationella, ingen vidare transparens där heller. Google Monad (en).

Leave a Reply