Vår rädsla för företag

Någon gång kommer någon att skriva en riktigt intressant bok om vår rädsla för företag. Det fascinerar mig att även mycket intelligenta personer som skulle sky varje försök att kollektivisera skuld eller intentioner gör det närmast trivialt med företag: motivet är att de är vinstdrivna — något som såvitt jag ser gör företag mer transparenta än exempelvis stater, kyrkor och andra organisationer. Men nej — vi fruktar och föraktar företag i lika delar. Här finns en vår tids stora fobier, och därtill en som det tycks populärt att kokettera med.

1 thought on “Vår rädsla för företag”

  1. Distinktionen vanliga privata företag kanske är på sin plats, då det i varje fall i Sverige finns ett stort antal statligt och kommunalt ägda bolag som dras med mycket dålig insyn. Även globala multijättar, de är både diversifierade och trans-nationella, ingen vidare transparens där heller. Google Monad (en).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s