Informationsepidemologi, kunskap och sanningssökare

I mitt kapitel i boken Framtiden är nu skriver jag litet om hur kunskap smittar i nätverk (kapitlet publicerades online idag). Det visar sig att goda modeller för informationsspridning också kan användas för att spåra och avslöja propaganda. I projektet Truthy försöker man göra precis detta. Genom att identifiera ett antal olika spridningsmönster som äkta… Continue reading Informationsepidemologi, kunskap och sanningssökare

Dödens rytm och livets hastighet

I bakgrundsbruset finns en ständigt närvarande rytm. Tiden mellan det att en människa dör och en annan föds. Eller helt enkelt tiden mellan dödsfall, för den mer melankoliske. En rytm som ständigt pulserar bakom händelserna. Döden rör sig långsamt i Norden, i Norge dör en människa var tolfte minut, i Finland var nionde. I Sverige… Continue reading Dödens rytm och livets hastighet

Privacy I: Neuro-narratives and neo-privacy

The design of privacy enhancing technologies roughly seems to fall into two categories: negotiation support technologies that allow for social signaling or information restriction technologies that allow more control over specific pieces or flows of information. In both cases, the object of protection is arguably the information itself. But privacy is clearly about more than… Continue reading Privacy I: Neuro-narratives and neo-privacy