Jordskott och längtan till skogen

TV-serien jordskott identifierar en intressant aspekt av vår skogslängtan. Någon sade en gång att skogen nu spelar samma roll som kyrkan för svensken i gemen, men där finns också en annan, mycket mörkare vinkel: under vår kärlek till skogen döljer sig kanske en…dödslängtan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s