Att tänka tillsammans om risk – en liten workshop för riskanalys

All organisationer gör klokt i att tänka igenom de risker de står inför - och verkligen försöka förstå hur de kan angripa dem. Det finns en mängd olika tekniker för detta, men i mitt nya jobba har jag hittat ett minimalistiskt format som jag gillar att arbeta med och som säkert kan utvecklas gemensamt, och… Continue reading Att tänka tillsammans om risk – en liten workshop för riskanalys

Monster och rädslans politik

Leo Braudys Haunted: On Ghosts, Witches, Vampires, Zombies and Other Monsters of the Natural and Supernatural Worlds (2019) är ett försök till en taxonomi av olika sorters monster i kulturen. Braudy utvecklar en mental modell där alla monster kan sorteras i en av fyra olika kategorier: monster från naturen, monster inifrån, monster från det förflutna och… Continue reading Monster och rädslans politik

Ondska som aspektblindhet

I Berlin. Besöker Topographie des Terrors och försöker smälta utställningen. Det är svårt - kanske nödvändigtvis så. Igår gick vi förbi förintelsemonumentet och en tolkning av detta märkliga minnesmärke är att det inte låter sig tolkas, att de 2177 olika kistliknande stenarna är organiserade i ett mönster som inte längre tillåter tolkning - en ordning,… Continue reading Ondska som aspektblindhet

Vad kommer till fots men flyr till häst?

Vad är det som kommer till fots men flyr till häst? Jo - förtroende eller tillit. Tilliten är också central i informationsekonomier, eftersom de i någon mening är platta - man kan inte gå in i butik, eller skaka hand med en person och se henne i ögonen; man måste i stället lita till ett antal olika… Continue reading Vad kommer till fots men flyr till häst?

Vem är du i Natten?

Ända sedan jag började läsa har jag varit fascinerad av skräck- och spökhistorier. Ofta klassificeras dessa som "historier om det övernaturliga", men för mig var de alltid något annat - historier om det förnaturliga, historier ur den stora osäkerhet som omger den lilla epistemologiska ö som vi förskansat oss på. De egentliga rötterna till mitt… Continue reading Vem är du i Natten?