Utforma dina misslyckanden noga

Det finns någon allmän sorts insikt om att det finns ett värde i misslyckandet – att sträva efter att åstadkomma något, men inte helt lyckas och i informationen som produceras i detta tillkortakommande hitta lärdomar som kan hjälpa oss att utvecklas. Samtidigt är det svårt att fokusera på misstag och misslyckanden – eftersom det ofta är smärtsamt att inte kunna nå sina mål.

Enligt denna nya studie är det dock mycket värdefullt att studera olika grupper för att se hur de misslyckas. Författarna har studerat misslyckanden i tre olika domäner – startups, ansökningar om forskningsbidrag och nationell säkerhet (terrorattacker) – och funnit att det finns distinkta mönster i hur någon misslyckas som kan användas för att börja uppskatta sannolikheten för att de slutligen kommer att lyckas.

Detta är förstås intressant – om det går att urskilja mönster i misslyckandet som kan ge ledning om vilka grupper eller aktörer som kommer att lyckas i långa loppet så skulle det vara ovärderligt för en mängd olika grupper i samhället – men det skulle också hjälpa de grupper som vill öka sina chanser att lyckas.

Ett enkelt medel skulle vara att redan i projektbeskrivningen lägga fast en misslyckandestrategi: en tanke om hur gruppen och projektet avser misslyckas och hur dessa misslyckanden skall dokumenteras och förvandlas till insikter. I utformningen av denna strategi skulle projektet kunna försöka maximera värdet av och förhållandet till sina misslyckanden.

Det går nog även att tillämpa på ett personligt perspektiv – var och en av oss kan ha ett tydligt förhållningssätt till våra misslyckanden och försöka hitta värdet i dem. Ett exempel skulle kunna se ut såhär:

1. Varje vecka skall jag skriva ned de 1-3 största misslyckanden och misstag som jag begått och försöka identifiera rotorsakerna till dem.

2. Jag skall sedan identifiera 1-3 saker som jag tänker göra annorlunda när jag försöker nå samma mål igen och kategorisera dem lösligt i olika kategorier som ”andra samarbetspartner”, ”mer tid”, ”andra verktyg” och ”andra processer”.

Du kan säkert komma på egna tillägg – kanske blir det här veckan du väljer att börja misslyckas mer strategiskt?

Leave a Reply