Vadslagning: Extra val?

I Superforecaster-anda tänkte jag försöka formulera litet olika vad för att träna mig på att formulera olika typer av förutsägelser. Jag tar vad om 10 kronor för de som är intresserade på var och en av dessa vadslagningar varefter de kommer ut. Vi börjar med några relativt enkla frågor.

Kommer vi att få ett extra val före det ordinarie valet?

Låt oss gå igenom de klassiska frågorna som vi borde ställa oss när vi försöker förutse något.

Vad är grundfrekvensen (baserate) här? Sverige har – sedan 1887 haft 4 extra val. Endast ett av dessa inträffade under andra halvan av 1900-talet. Det ger vid handen att vårt grundantagande borde vara att extra val är relativt sällsynta.

Vilka faktorer skulle kunna tänkas vara viktiga för att uppskatta sannolikheten här? Vi behöver förvandla frågan till ett fermiproblem med en mängd ingående faktorer och sannolikheten för dessa – där vi kanske vill se på åtminstone de följande:

  • (O) Sannolikheten för att opinionsläget skulle vara oförmånligt för regeringspartierna. Just nu ser det ut som om regeringskoalitionen skulle minska efter ett extra val. Det minskar sannolikheten.
  • (S) Sannolikheten för att hela oppositionens fortsätter att attackera regeringen. Som situation är i dag har V+KD+M+SD 182 mandat mot regeringskoaltionens (S+C+L+MP) 167. Det betyder att det finns möjligheter för oppositionen att utmana regeringen – och under relativt kort tid har detta skett ett par gånger. Det tycks öka sannolikheten för extra val.
  • (V) Sannolikheten för att V fortsätter samarbeta med en högerkonstellation där SD ingår. Denna har bevisligen ökat, men med partiledarbyte skulle den kunna minska igen. Här får vi vänta och se.
  • (L) Sannolikheten för att extra val krävs av väljarna. Ju mer det upplevda läget i Sverige förvärras, desto mer kan öppna krav på extra val komma att ställas. Dagens upplevda läge, med bombningar och skjutningar i pressen varje dag måste sägas öka kritiken mot regeringen. Detta i sin tur kan svagt öka sannolikheten för extra val.
  • Sannolikheten att regeringen väljer att kompromissa med V. Här har vi sett socialdemokraterna anpassa sig till V snabbt, och kanske till och med med viss lättnad, varefter januariöverenskommelsens profil glider mer och mer till vänster. Regerings kompromissvillighet tycks minska sannolikheten.
  • Sannolikheten att oppositionen kan framstå som ett regeringsalternativ. Vem blir statsminister efter valet? Det är inte självklart i dagens opinionsläge, och desto otydligare detta är, desto mindre angelägen kommer oppositionspartierna vara att gå till extra val. Detta tycks i dagsläget minska sannolikeheten.

Denna redovisning gör att jag bedömer sannolikheten för ett extra val som låg, under 5%, just nu. Jag skall komma tillbaka till detta varteftersom och se om det finns skäl att uppdatera denna prognos, men detta är i alla fall min gissning. Jag är mycket intresserad av vad andra tycker och vill gärna ha mothugg – mejla eller kommentera.

Leave a Reply