Utforma dina misslyckanden noga

Det finns någon allmän sorts insikt om att det finns ett värde i misslyckandet - att sträva efter att åstadkomma något, men inte helt lyckas och i informationen som produceras i detta tillkortakommande hitta lärdomar som kan hjälpa oss att utvecklas. Samtidigt är det svårt att fokusera på misstag och misslyckanden - eftersom det ofta… Continue reading Utforma dina misslyckanden noga