Brottslighet som komplext system i städer

Är det mer sannolikt att du utsätts för brott i en stad än på landet? Svaret tycks vara ja, och förklaringen är enkel: även brottslingar kan dra nytta av det faktum att en stad erbjuder flera samarbetsmöjligheter och fler potentiella samarbetspartners. Städers innovationskraft diskriminerar när det gäller syftet med innovationen, och även brott kan beskrivas som… Continue reading Brottslighet som komplext system i städer

Hur städer minns jordbävningar

I en intressant artikel visar CEPR att vi såg en relativ förändring av städers storlek - i jordbävningsdrabbade områden - efter den jordbävning som drabbade San Francisco 1906: In a recent paper (Ager et al. 2019), we exploit newly collected data on population sizes of 412 cities and towns located in the American West, for… Continue reading Hur städer minns jordbävningar