Om Stephen King

I sin senaste bok utforskar King utanförskapet och utilitarismens gränser. Temat är överraskande likt det i manuset till Storm of the Century. I den filmen handlade det om en ond trollkarl som hotade att utplåna ett ö-samhälle om man inte offrade ett barn till honom, ett barn som han tänkte sig som sin lärjunge. I den nya boken – The Institute – handlar det om att använda barn med särskilda förmågor för vad som verkar vara ädla syften.

Frågan blir i båda fallen om ändamålet helgar medlen. King är en utmärkt samtidsarkeolog och har funnit att det under vårt samhälles systemiska rädsla finns en nervös utilitarism som driver oss fel. Mot denna ställer han ett öde, en större samhörighet som både är den lilla byns och en sorts religiös känsla. I SotC fallerar denna, men i den nya boken vinner det mänskliga över det nyttiga. Det är intressant och en sorts tecken i tiden. Även skräckförfattare har sett vad som fattas oss: hoppet.

Leave a Reply