Vi är alla adjektivens fångar eller den vulgärempiriska wittgensteinianismens framväxt

Jag har absolut för mig att Jeff Goldblum i Jurassic Park vid ett tillfälle säger nedlåtande att "adjectives are the crutches of weak mind" - men jag kan inte hitta citatet, så jag får väl nöja mig med att tänka att det vore bra om han sagt det. Adjektiv beskriver oss, och det betyder förstås… Continue reading Vi är alla adjektivens fångar eller den vulgärempiriska wittgensteinianismens framväxt

Att läsa Hertzberg om hur von Wright läste Wittgenstein

I essän “Att förstå en filosof i förhållande till hans tid - von Wright läser Wittgenstein” (i den fina boken Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som intellektuell (red. Johan Strang och Thomas Wallgren)) utvecklar Lars Hertzberg en mängd intressanta teman som alla cirklar kring frågan om hur vi läser en filosofs liv i förhållande… Continue reading Att läsa Hertzberg om hur von Wright läste Wittgenstein

Reading Notes I: Tegmark and substrate independence

Tegmark (2017:67) writes "This substrate independence of computation implies that AI is possible: intelligence doesn't require flesh, blood or carbon atoms.". How should we read this? The background is that he argues that computation is independent of what we use for hardware and software and what is required is only that the matter we compute… Continue reading Reading Notes I: Tegmark and substrate independence

Aspect seeing and consciousness I: What Vampires Cannot Do

In the novel Blindsight by Peter Watts mankind has resurrected vampires (no, not a good idea) - found in the book to be real predators that became extinct. One difference between vampires and humans is that vampires can see both aspects of a Necker cube at the same time - they are able to do… Continue reading Aspect seeing and consciousness I: What Vampires Cannot Do