Så går Internet under – inte med en smäll utan i ett …

Antag att du hade en magisk källa. Den fylls på hela tiden med guldmynt. Problemet är att den fylls på med gyllene blymynt också samtidigt - så det tar ett litet tag att identifiera guldmynten, men när du väl gör det så är det ju värt det, eftersom guldmynten är så värdefulla i sig. En… Continue reading Så går Internet under – inte med en smäll utan i ett …

Tvivlarens olidliga lättja

Just nu cirkulerar en intressant artikel som tycks ge vid handen att det inte är särskilt riskabelt att äta rött kött. För de av oss som tillhör The Church of Holy Bacon är det förstås glädjande, men det är också intressant ur ett rent informationsfilosofiskt perspektiv. Här har vi en relativt etablerad sanning som skjutits… Continue reading Tvivlarens olidliga lättja

Finns det en alt-data marknad?

Nyheten om alt data providern Thasos problem har rest frågan om den s.k. alt data marknaden hajpats och om den egentligen finns. Det är i sig en ingång till en intressant fråga om hur vi samlar data för beslutsfattande och olika sorters analys. Den mentala modell som ligger till grund för tanken på en alt-data… Continue reading Finns det en alt-data marknad?

Vi är alla adjektivens fångar eller den vulgärempiriska wittgensteinianismens framväxt

Jag har absolut för mig att Jeff Goldblum i Jurassic Park vid ett tillfälle säger nedlåtande att "adjectives are the crutches of weak mind" - men jag kan inte hitta citatet, så jag får väl nöja mig med att tänka att det vore bra om han sagt det. Adjektiv beskriver oss, och det betyder förstås… Continue reading Vi är alla adjektivens fångar eller den vulgärempiriska wittgensteinianismens framväxt

Inte filterbubblor, utan känslobubblor

I en forskningsartikel som nyligen publicerades har man funnit evidens för att det går att identifiera falska nyheter, propaganda och andra typer av desinformation med hjälp av en enklare undersökning av vilka känslor materialet uttrycker [1]. Det är i sig inte så överraskande - desinformationen lyckas bättre om den får oss att känna i stället… Continue reading Inte filterbubblor, utan känslobubblor