Inte filterbubblor, utan känslobubblor

I en forskningsartikel som nyligen publicerades har man funnit evidens för att det går att identifiera falska nyheter, propaganda och andra typer av desinformation med hjälp av en enklare undersökning av vilka känslor materialet uttrycker [1]. Det är i sig inte så överraskande - desinformationen lyckas bättre om den får oss att känna i stället… Continue reading Inte filterbubblor, utan känslobubblor

Weil’s paradox: intention and speech (Fake News Notes #8)

Simone Weil, in her curious book Need for Roots, notes the following on the necessity for freedom of opinion: [...] it would be desirable to create an absolutely free reserve in the field of publication, but in such a way as for it to be understood that the works found therein did not pledge their… Continue reading Weil’s paradox: intention and speech (Fake News Notes #8)