Tvivlarens olidliga lättja

Just nu cirkulerar en intressant artikel som tycks ge vid handen att det inte är särskilt riskabelt att äta rött kött. För de av oss som tillhör The Church of Holy Bacon är det förstås glädjande, men det är också intressant ur ett rent informationsfilosofiskt perspektiv. Här har vi en relativt etablerad sanning som skjutits i sank med överraskande precision och slutgiltighet – betyder det inte då att vi faktiskt också måste betvivla allt annat vi vet? Att det är bättre att vi bara tycker än att vi enas om att det finns en sorts gemensam förståelse av världen?

Det här är vi går fel. Vad den aktuella vetenskapliga studien har gjort är ett monumentalt arbete för att gå igenom de vetenskapliga belägg som finns för att rött kött skulle vara ett problem för hälsan och sedan, efter omfattande och gediget vetenskapligt arbete, kommit fram till att evidensen saknas. Inte att rött kött är nyttigt, inte att det är oproblematiskt ur alla möjliga olika vinklar – men att det inte har de negativa hälsokonsekvenser som tidigare tillskrivits kött efter i delar också ambitiöst vetenskapligt arbete.

Vad som skett är vi som samhälle investerat betydande arbete i att undersöka ett faktum och funnit att det inte var korrekt. Den ansträngningen är central och det leder mig vidare till den viktiga slutsatsen: att endast betvivla något utan någon som helst investering av tid eller energi är inte samma sak som att metodiskt motbevisa ett tidigare etablerat faktum.

Du får helt enkelt inte bara “betvivla” faktum och därmed bortse från dem. Om du på allvar vill ifrågasätta något så vill vi se ett skålpund kött och verkliga ansträngningar, hårt arbete och empiri.

Vår tids problem är inte överflödet av information, utan att vi reat ut fakta till det facila priset av grundlöst tvivel. 

Leave a Reply