Vi behöver mer 72-timmarsvetenskap

Santa Fe institutet är nydanande på flera olika sätt — och inte minst genom att man vid institutet ofta försöker hitta nya aspekter kring, perspektiv på och metoder för vetenskapligt arbete. Ett av dessa projekt kallas 72 timmars-vetenskap, och är helt enkelt en övning där ett antal forskare försöker komma fram till ett intressant, publiceringsbart… Continue reading Vi behöver mer 72-timmarsvetenskap

Vetenskapens framtid

I en artikel i Nature nyligen redovisas resultat som antyder att vetenskapen i stort håller på att bli mer tvärvetenskaplig -- referenserna i de vetenskapliga artiklar som produceras griper över alltfler olika områden. Trots att det finns några strukturella förklaringar - som en alltmer detaljerad datamodell för olika vetenskapliga grenar och en tendens att referera… Continue reading Vetenskapens framtid

Är det sant att det inte finns två likadana snöflingor?

Våra liv är fulla av påståenden som vi glatt accepterar, och upprepar för andra som sanningar och som ofta bara därför ter sig mer och mer sannolika. Sådana påståenden - låt oss kalla dem upprepningssanningar - spelar en stor roll i vår förståelse av världen och vi undersöker dem förhållandevis sällan. Därför är det alltid… Continue reading Är det sant att det inte finns två likadana snöflingor?

Kan vi spå framtiden (och det förflutna) i den stora Texten?

Vi skriver mer än någonsin tidigare och summan av alla texter - Texten - utgör ett fantastiskt intressant corpus för alla möjliga olika studieområden. Att vi kan läsa samhället utifrån texter är inte en ny insikt i sig - det är tvärtom något som åtminstone går tillbaka till Foucault och den ur honom spirande diskursanalysen… Continue reading Kan vi spå framtiden (och det förflutna) i den stora Texten?

Cormac McCarthy om hur man skriver bra vetenskap

Den som läst Cormac McCarthy vet vilken oerhört tät, men samtidigt lätt stil han har utvecklat. I alltifrån The Road till Blood Meridian kan man njuta av hans koncentrerade och ofta kusligt effektiva språk. McCarthy, som under flera år varit en del av det kända forskningsinstitutet Santa Fe delar nu med sig av sina skrivtips… Continue reading Cormac McCarthy om hur man skriver bra vetenskap

Begravningarnas takt som framstegets rytm

Här ett citat som ibland tillskrivs Niels Bohr: Fysikens framsteg sker i takt med begravningarna i vårt fält. Innebörden är enkel: stora och dominerande tänkare är källor till insikter i det fält de är verksamma i, men också källor till speciella tankestilar som präglar hela fältet under lång tid och utesluter vissa frågor och idéer.… Continue reading Begravningarnas takt som framstegets rytm